poniedziałek, 18 kwietnia 2011

Maria Moneta Malewska

Maria Moneta Malewska
lek. med. terapeuta


Rozwojem osobistym zajmuje się od lat 70-tych. Jest terapeutką, trenerką, mentorem. Swoje ogromne doświadczenie zadowowe i życiowe wykorzystuje w pracy z Klientami. Pracuje zarówno z dorosłymi, jak i z młodzieżą. Największą satysfakcję sprawia jej budowanie przez Klientów wiary we własne możliwości i odnajdywanie wewnętrznej siły. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w pomocy rodzicom. W pracy wykorzystuje założenia terapii integracyjnej, dopasowując techniki i sposób komunikacji do potrzeb Klienta. Dba zarówno o poprawę dobrostanu psychicznego, jak i fizycznego. Doceniając jej głęboką wiedzę na temat problemów młodzieży, wydawnictwo WSiP zgłosiło się z propozycją napisania książek skierowanych do młodych ludzi i scenariuszy lekcji. Są to: "Jak radzić sobie ze stresem w szkole i w domu", "Ona i on, czyli radość bycia razem", "Jak zdobyć przyjaciół". Jest także autorką popularnych książek: "Narkotyki w szkole i w domu", "Dla siebie i dla innych","Zamiatając skały, czesząc mech", oraz współautorką książek: "Być tutaj", "Nie, które buduje", "Narkotyki - inni biorą, ty nie musisz". Od lat zapraszana do wielu stacji radiowych i telewizyjnych w roli eksperta. Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w zapobieganiu narkomanii.